PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V48.03

Anahtar Kelimeler:

Personel Güçlendirme- Örgütsel Bağlılık- Bireysel İş Performansı

Özet

Modern yönetim düşüncesi, personelin güçlendirilmesi için örgütsel bağlılığını ve iş performans düzeyini iyileştirme sorumluluğunu verir. Bu nedenle sağlık kurumlarının çalışanların örgüte bağlılıklarını ve performanslarını artıracak bir örgüt kültürü oluşturmaları hayati önem taşımaktadır. Hastanelerde personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve bireysel iş performansı üzerine etkisinin belirlenmesi araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Florya, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Esenyurt yerleşkelerinde faaliyet gösteren her kademede çalışan 170 personele anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve bireysel iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Personel güçlendirme, örgütsel bağlılık ve bireysel iş performansı değişkenlerinden oluşan araştırmada yapısal eşitlik modeli kullanılmaktadır ve kurumlara önerilerde bulunulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-01

Sayı

Bölüm

İşletme