ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

  • Abdulbaki OĞUZ
  • Erkan AYDINLI
  • Engür KIZILKAYA

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V49.04

Anahtar Kelimeler:

Ortaöğretim- Sosyal Medya- Zorbalık- Siber Zorbalık

Özet

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek kullanımı artan ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olan internet ve sosyal medya kullanımı özellikle gençler arasında çok yaygındır. Siber zorbalık, modern iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sosyal sorundur. Bu kavram, elektronik iletişim araçlarının kullanımıyla gerçekleştirilen taciz, tehdit, küfür, iftira gibi olumsuz davranışları ifade eder. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler arasında sıkça rastlanan siber zorbalık, mağdurların fiziksel temas olmaksızın duygusal ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olur. Hazırlanan bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumları hakkında değerlendirmelerde bulunarak siber zorbalığı engellemek için bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışma kapsamında konu hakkında literatürde yapılmış araştırmalar incelenerek lise öğrencilerinde görülen siber zorbalığın türlerine, oluşum nedenlerine ve öğrencilerde yol açtığı olumsuzluklara ve son olarak siber zorbalığı engellemeye yönelik çözüm önerilerine değinilecektir.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-29

Sayı

Bölüm

Eğitim