OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2024.V54.01

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi- erken dönem- coğrafya eğitimi- öğretmen görüşleri

Özet

Coğrafyayı öğrenme, çocukların kendi çevrelerini fark etme, inceleme ve düşünme becerileriyle başlar. Yaşanılan erken deneyimler de çocukların coğrafya kavramlarına karşı farkındalıklarını artırır. Bu çalışmada ülkemizde coğrafya eğitimini görünür kılmak için okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini almak hedeflenmiştir. Bu amaçla nitel araştırma desenlerinden durum analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda amaçlı örneklemelerden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak özel ve devlet okullarından 16 öğretmenle görüşme gerçekleştirilmiştir. Veri toplama, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Bu veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde coğrafya eğitiminin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Coğrafya eğitimi verirken çocuğun yaşadığı ülkesini, bölgesini, çevresini ve doğayı aynı zamanda gökyüzü ve gezegenleri tanıması konusunda öğretmenler görüş birliğindedir.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-19

Sayı

Bölüm

Eğitim