Şehirleşme Bağlamında Türkiye Müzik Endüstrisindeki İş Olanakları

Yazarlar

  • İsmail SINIR MSKÜ Eğitim Fakültesi
  • Halil APAYDIN MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-07

Anahtar Kelimeler:

Bar-Kafe- Müzik Endüstrisi- Küçük Şehir- İş Olanakları

Özet

Müzik endüstrisi, bir şehrin nüfusu, sanayi ve ekonomik bakımdan gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olarak gelişir. Ülkemizin metropol şehirlerinin müzik endüstrilerinin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Ancak metropollerin aksine, küçük şehirlerin müzik endüstrilerinin, nüfus ve ekonomik hacme paralel olarak küçük olduğu söylenebilir. Metropoller ile görece daha küçük şehirlerdeki müzik endüstrilerindeki iş olanaklarının arasındaki farklara irdelemeyi amaçlayan bu çalışma, Türkiye’nin birbirinden farklı şehirlerindeki müzisyenlerle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanmaktadır. Yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplam 83 müzisyenle görüşülmüştür. Metropoller ile küçük şehirler arasındaki bu farklılık, müzik endüstrisinde çalışan müzisyenleri doğrudan ilgilendirmektedir. Öyle ki, küçük şehirler ile karşılaştırıldığında metropollerdeki iş olanakları devasa bir endüstri ve müzisyenlere geçimlerini sağlayabilecekleri önemli bir iş alanı sunmaktadır. Ancak küçük şehirlerde müzik endüstrisindeki iş olanakları büyük ve çeşitli değildir. Metropollerdeki müzisyenler yılında tamamında iş bulabilirken, küçük şehirlerdeki müzisyenler çoğunlukla yılın belirli dönemlerinde çalışıp para kazanma olanağı bulunmaktadır. Metropollerdeki iş olanaklarının çeşitliliğine bakıldığında bunların kafe-barlardan, radyo televizyon programlarına kadar uzandıkları ve yılın hemen hemen tüm dönemlerinde çalışma olanağı sağladıkları görülürken, küçük şehirlerdeki iş olanaklarının metropollerin aksine, çoğunlukla düğün etkinlikleri ile sınırlı olduğu ve bu etkinliklerin yılın kısa bir dönemine yığıldığı söylenebilir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler