Sanat ve Eleştirel Sanat Kuramı Üzerine Kısa Bir Deneme

Yazarlar

  • Zeynep BARUT İstanbul Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V28-02

Anahtar Kelimeler:

Sanat- Eleştirel Sanat Kuramlar- Sanatçı- Sanat Eseri

Özet

İnsanın varoluşu ile birlikte ortaya çıkan sanat, tarih boyunca çeşitli ilkeler ışığında, birçok farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Sanat, İnsanın kendini ifadesinde, etkin rol üstlenen yaşamsal bir değer olarak daima karşımıza çıkar. Sanat eseri; yaratıcısının estetik zevki, yaratım gücü ve kültürel birikimi ile paralellik gösterir. Sanat eserinin oluşumunda sanatçının dehası, ifade gücü ön plandadır. Sanat hiç şüphesiz içinde doğduğu, geliştiği toplumun yansımalarını da içerisinde barındırır. Sanatsız bir dünya düşünülemeyeceği gibi eleştiri olmadan sanatın yücelmesi düşünülemez. Sanat eleştirisi, sanatsal bir yapıtın tüm detayları ile ortaya konulması ve değerlendirilmesi biçiminde gerçekleşir. Sanatta eleştiri, sanatı ve sanatçıyı daha güzele teşvik etmek ve toplumun estetik zevkini artırmak, toplumu daha iyiye ve güzelle ulaştırmak amacı ile belirli kuramlar ve prensipler dâhilinde gerçekleşmelidir. Sanat Eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda bu husus özellikle ele alınarak Eğitim ve Öğretim programlarında zorunlu ders olarak yer almalıdır. Bu çalışmada, sanat, sanat eseri ve sanatçı kavramları irdelenerek bu kavramların tanımlanması ve sanat felsefesinde kalıcı etkiler bırakan düşünürlerin, tarihsel süreç içerisinde sanat eleştirisi üzerine bildirdikleri görüşleri derlenerek sunulmuştur. Tarih boyunca toplumların gelişmişlik düzeyinin ölçütü sanattır. Sanatın gelişmesi ve kendini aşmasında ise eleştiri önemli bir etkiye sahiptir.  

İndir

Yayınlanmış

2020-01-15

Sayı

Bölüm

Makaleler