Alımlama Estetiği ve Çevirmen İlişkisi

Yazarlar

  • Gülfidan AYTAŞ Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V31-04

Anahtar Kelimeler:

Okur- Çevirmen- Alımlama Estetiği- Yazın- Almanca Öğretimi

Özet

Bir metnin çevirisi, metnin anlaşılmasını öngörmektedir. Çeviri bu nedenle her durumda yorumlama gerektirecektir. Metni anlamadan ve yorumlamadan çeviremezsiniz. Anlama ve aktarma süreci için çevirmenin okur olarak yapıt ve yazar ile ilişkisinin incelenmesi gerekir. Yazarın sunan, yapıtın sunulan, okurun da alımlayan, algılayan, imgeleştiren veya değerlendiren unsur olduğu bu incelemede ortaya çıkacaktır. Yazın metinlerinde bulunan açıklık onların okurun dünyasında yeniden harmanlanmasını sağlar, okur metindeki boş alanları doldururken çevirmen de kendi söylem alanına göre erek metni üretir. Böylece yazın metninin hem estetik değerinde hem de anlamında değişmeler ortaya çıkabilir. Bu düşüncelerden hareketle bu çalışmada yazın yapıtlarının okur, Almanca öğretimi ve çevirmen ile olan ilişkisi incelenmiştir. Salt gerçeği yansıtmayan yazın olgusu burada alımlama estetiğinin bakış açısıyla ele alınmıştır. Yazın yapıtının tek bir anlama indirgenemediği aksine çok değerliliği ön planda tutularak alımlayıcı öğeler ile bağlantısı gösterilmek istenmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2020-07-15

Sayı

Bölüm

Makaleler