Türkiye'de Müzik Terapi Alanı İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazarlar

  • M. Onur ÇELEBİOĞLU Mersin Üniversitesi
  • Tarkan YAZICI Mersin Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V33-05

Anahtar Kelimeler:

Müzik- Lisansüstü- Tez- Müzik Terapi

Özet

Bu çalışma Türkiye’de müzik terapi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların belirli değişkenlere göre incelenip sınıflandırılmasıdır. Betimleyici yöntemle yapılan araştırmanın verileri YÖK Ulusal Tez Merkezi taranarak elde edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 2008 yılına kadar yapılmış herhangi bir teze rastlanmamıştır. 2008 yılından bu yana ilgili konuda yapılmış olan toplam 33 tez olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Tezlerin %54,54’ünün sağlık bilimleri alanında yapıldığı saptanmıştır. Tez kataloğunda müzik alanında bu konuda yapılmış olan sadece bir tez bulunmaktadır. Sonuç olarak müzik terapi alanının lisans ve yüksek lisans öğrencilerine daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak çalışmaların sayısının artırılması ve güzel sanatlar alanında da bu konuda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi önerilmektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2020-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler