Tanzimat Aydınları ve Said Halim Paşa'da Medeniyet Algısı

Yazarlar

  • Şeref ALBAYRAK Denizli Pamukkale Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V33-08

Anahtar Kelimeler:

Medeniyet- Tanzimat- Modernleşme- Osmanlı- Said Halim Paşa

Özet

Osmanlı İmparatorluğu, en köklü değişimlerinden birini 19. yüzyılda yaşamıştır. Tanzimat dönemiyle beraber yaşanan gelişmeler neticesinde, “medeniyet” kavramı dikkat çekmiş ve dönem aydınlarının yaklaşımlarına konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, medeniyet kavramını tarihi süreçte ortaya çıktığı sosyoekonomik koşullar çerçevesinde ele almak ve Tanzimat aydınları ile Said Halim Paşa görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde öncelikle kavramın açıklaması ve konu kapsamındaki gelişimine yer verilmiştir. Ardından Tanzimat aydınları düşüncesinde medeniyetin ele alınışı açıklanmıştır. Son olarak Said Halim Paşa’nın medeniyet kavramına yaklaşımı açıklanarak, onun konuya bakışının farklılığı ortaya konulmuştur.  

İndir

Yayınlanmış

2020-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler