YOLSUZLUK VE TERÖRİZM ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ

Yazarlar

  • Mehmet Hilmi ÖZKAYA Uşak Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Yolsuzluk- Terörizm- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri- Panel Nedensellik Analizi

Özet

Yolsuzluk ve terörizm, dünyada bazı gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin iki yaygın özelliğidir. Bu çalışma, nedensellik analizini kullanarak 2007-2019 döneminde 12 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde yolsuzluk ve terörizm arasındaki iki yönlü ilişkiyi incelemektedir. Nedensellik analizi bulguları, Ürdün'de yolsuzluk ve terörizm arasında çift yönlü bir nedensellik, Suudi Arabistan ve Tunus'ta yolsuzluktan terörizme doğru tek yönlü bir nedensellik ve Fas ile Yemen'de terörizmden yolsuzluğa doğru tek yönlü bir nedensellik ortaya koymuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-22

Sayı

Bölüm

Ampirik İktisat