Sağlık Çalışanlarında Bilişsel Esnekliğin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisinde Mutluluğun Düzenleyici Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-04

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Kurumları- Bilişsel Esneklik- Kariyer Uyum Yeteneği- Mutluluk- Sağlık Çalışanları

Özet

Sağlık kurumları örgüt yapısı gereği süreklilik gösteren, sıfır hata ile çalışan, kaotik yapıya sahip kuruluşlardır. Bunun neticesin de bu sektörde çalışanlarında bu örgüte uygun hareket etmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın amacında, İstanbul ilinde 511 tane sağlık çalışanının bilişsel esnekliklerinin kariyer uyum yeteneğine etkisinde mutluluğun düzenleyici etkisini yapısal eşitlik modeli ile ortaya koyulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, sağlık çalışanlarının bilişsel esnekliklerinin kariyerleri ile uyum yeteneği içinde olmalarının da mutluluğun düzenleyici etkisi olduğunu göstermektedir. Bilişsel esnekliğe sahip ve kariyer uyum yeteneği olan bireylerin mutlulukları üzerindeki izlenimlerini ve yapılan işi doğrudan etkilediğini göstermektedir. Özelikle sağlık çalışanları baz alınarak yapılan çalışmada bilişsel esnekliğe sahip sağlık personelinin doğrudan kariyerine etkisi görülmektedir. Kariyer uyum yeteneği de ancak bilişsel açıdan esnek bireylerde ortaya çıkmaktadır. Bu şartlar sağlandığı taktirde de sağlık çalışanlarının mutluluklarının artacağı tespit edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZEN, Şeyma, & Mete, M. (2022). Sağlık Çalışanlarında Bilişsel Esnekliğin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisinde Mutluluğun Düzenleyici Etkisi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-04

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri