SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STRESLE BAŞA ÇIKMANIN EMPATİK EĞİLİM DAVRANIŞINA ETKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARACI ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-03

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Çalışanları- Stresle Başa Çıkma- Empati, Empatik Eğilim Davranışı- Kişilik Özellikleri

Özet

Sağlık çalışanları, hizmetlerinin insan hayatına doğrudan etkisi, fazla mesai, iş güvenliği riskleri (şiddet ve hastalık yayma tehdidi) ve orantısız derecede yüksek iş yükü nedeniyle toplumdaki en stresli işgücünü oluşturmaktadır. Öte yandan empati, sağlıkta dikkate alınması gereken önemli bir motivasyondur çünkü bir kişiye sosyal uzlaşma sağlarken ileri düzeyde şefkat, gelişmiş farkındalık, iletişim becerileri ve duygusal beceriler, sinirlilik ve öfke gibi diğer antisosyal davranışları yönetmeye yardımcı olur. Kişilik özelliklerinin bu tür durum ve değişimlerle karşılaşan her insanda farklı davranış ve tutum biçimleriyle ortaya çıkabileceğine dair literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle personelin stresle baş edebilmesi ve hastanın ihtiyaçlarını anlaması kaliteli sağlık hizmeti sunumu için önemlidir. Çalışmanın amacı farklı görev ve kurumda 585 sağlık çalışanın stresle başa çıkmanın empatik eğilim davranışına etkisinde kişilik özelliklerinin aracı etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda, kişilik özelliklerinin stresle başa çıkmanın empatik eğilime etkisinde aracılık rolünün olduğu gözlenmiştir. Stresle başa çıkma empatik eğilim üzerinde pozitif yönlü ilişkili çıkmıştır. Stresle başa çıkma düzeyi artıkça empatik eğilim de artmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-02

Nasıl Atıf Yapılır

HAYIROĞLU ALTINTAŞ, Ümmügülsüm, & METE, M. (2023). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STRESLE BAŞA ÇIKMANIN EMPATİK EĞİLİM DAVRANIŞINA ETKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARACI ETKİSİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (23), 25–36. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-03

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri