BALKAN MİLLİYETÇİLİKLERİ BAĞLAMINDA SIRP, YUNAN VE BULGAR MİLLİYETÇİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Ergenekon SAVRUN Dokuz Eylül Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2016‐V4‐01

Anahtar Kelimeler:

Milliyetçilik- Balkanlar Sorunu- Sırbistan- Yunanistan- Bulgaristan

Özet

Bu makalede “Milliyetçilik İdeolojisinin” temel özelliklerini bir bütünlük içinde ele alacağız. Daha sonra, 18. yüz yılın sonlarına doğru 1789 Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ve 19. Yüz yılda Balkanlarda hızla yayılan milliyetçilik ideolojisi ve ulus devlet olma sürecini, Hroch’un üç aşamalı Milliyetçilik ideolojisi tanımlamasında ele alarak karşılaştırmalar yapacağız. Hroch’un bu üç aşamalı tahlilini “Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan”da ne şekilde geliştiklerini açıklayacağız. Bununla birlikte; “Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm”, terimleri kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür. Maddi ve manevi yönlerden ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayıştır. Yani ülkeler birbirleriyle uyumlu hareket ederek çıkarlarını birlikte yükseltmeye çalışmalıdırlar. Fakat birbirlerini yükseltmek yerine, diğeri diye adlandırdıkları milletlere karşı milliyetçiliği nasıl kullandıklarını ve Batılı Güçlerin güdümünde milliyetçilik akımının, Balkanların üç ülkesinde nasıl meydana geldiğini ve gelişmeleri ortaya koymaya çalışacağız.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler