İNSAN KAYNAKLI AFET ÖRNEĞİ OLARAK ARAL GÖLÜ FACİASININ SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

  • Hüseyin Ali YÜZER AFAD

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2016‐V4‐04

Anahtar Kelimeler:

Doğal Afetler- Aral Gölü- Afet Yönetimi- Sosyal Politika- Batı Türkistan

Özet

Bu çalışmada insan kaynaklı klimatik afetler içerisinde yer alan Aral Gölü faciası konusuna odaklanılmıştır. Yapılan incelemede Sovyet rejimi zamanında başlayıp afet halini alan Aral gölü faciasının, bağımsızlık sonrasında Batı Türkistan devletleri tarafından da çözüme kavuşturulamadığı görülmüştür. Hatta bağımsızlık sonrasında mevcut durum daha da olumsuz hal almıştır. Afet yönetimiyle ilgili sınırlı çalışmalar ise uluslararası kuruluşların kısmi destekleri ile sınırlıdır. Ancak uluslararası kuruluşların da etkisi, mevcut Batı Türkistan devletlerinin ortak noktada birleşememeleri sebebiyle facianın yol açtığı ekolojik ve ekonomik kayıpların giderilmesine sebep olamamıştır. Mevcut başarısız girişimler, Aral gölü faciasının ancak Batı Türkistan’da kurulacak olası bir Türk birliğiyle çözülebileceğini desteklemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler