ŞEYH TURESÂN-I VELİ HAZRETLERİ TEKKESİ, TEKKE ETRAFINDA OLUŞAN MEMORATLAR VE ANMA ŞENLİKLERİ ÜZERİNE BAZI TESBİTLER

Yazarlar

  • Fatih BALCI

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2016‐V4‐05

Anahtar Kelimeler:

Şeyh Turesân-ı (Tur Hasan) Veli- Memorat- Pilav Şenlikleri- Gelenekler- Türk Halk Kültürü

Özet

Bu çalışmada, Ahmet Yesevi Hazretlerinden destur alıp Anadolu’yu aydınlatan tasavvuf ehillerinden ve bu toprakların Müslümanlaşmasını, vatan haline gelmesini sağlayan maneviyat erlerinden olan Şeyh Turesân-ı (Tur Hasan) Veli Hazretleri hakkında çeşitli incelemelerde bulunulacaktır. Ayrıca Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri Tekkesinin kurulum safhalarından günümüze kadar geçen süredeki durumu üzerinde durulacaktır. Bu tekke etrafında oluşan memoratlar, yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak aktarılacaktır. Yine makalede her araştırmacının dikkat etmesi gerektiği gibi kaynak kişilerimizin müsaade ettiği kadar bilgiler yer alacaktır. Bu makaledeki memoratlar: Tekkenin önünde bulunan delikli taş, bölgenin ismi olan Tekke Dağı ve Yavaş Düzlüğü, asa veya pınar suyu, tekkeye gelenlerin manevi duygularının artması veya dini vecibelerini yerine getirmeye başlamaları, tekkeye saygısızlık yapanların ilahi bir şekilde cezalandırılması gibi başlıklar altında toplanarak incelenmeye çalışılacaktır. Ardından anma günü olarak ilan edilen haziran ayının son pazar gününde veya “pilav şenlikleri” olarak bilinen bugünde yapılan çeşitli etkinlikler veya gelenekler, ritüeller anlamlandırılmaya çalışılacak, işlevleri hakkında bilgi verilecektir. Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri Derneği hakkında da bilgiler verilecektir. Bu bilgiler sınırlı sayıda olan yazılı kaynaklardan, sözlü kaynaklardan, internette bulunan konu ile alakalı sayfalardan ve Şeyh Turesân-ı Veli Hazretleri’nin soyundan gelen ve Şeyh Turesân-ı Veli Derneği başkanı Şuayip Türker Bey’den, yani birinci ağızdan alınmıştır. Bu konular veya Tekkenin bugünkü durumu hakkındaki bilgiler yeri geldikçe görsellerle desteklenecektir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler