İNSAN YAPISI AFETLERDE AFET YÖNETİMİ ETKİNSİZLİĞİ ÖRNEĞİ OLARAK ÇERNOBİL

Yazarlar

  • Hüseyin Ali YÜZER AFAD

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2017-V6-02

Anahtar Kelimeler:

Çernobil Reaktör Kazası- İstatistik- Sosyal Politika- Afet Yönetimi

Özet

Bu çalışmada insan kaynaklı teknolojik afetler içerisinde yer alan Çernobil reaktör kazasına odaklanılmıştır. Yapılan incelemede Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen ve etkisi yüzlerce yıl devam edecek olan nükleer kazanın, teknik eksiklikler ve yöneticilerin izlemiş oldukları yanlış politikalar neticesinde meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Kurtarma çalışmalarında görev yapan personelin, Sovyet halkının ve dünya kamuoyunun içinde bulundukları tehlikeden habersiz bırakılmaları, insanlık dışı bir uygulama olarak yer almıştır. Kazadan sonra afet yönetimi adına uygulamaların yetersiz kalması başta, Avrupa ve SSCB olmak üzere Asya, Afrika ve Amerika’nın da kazadan etkilenmesine sebep olmuştur. Yıllar sonra kazanın etkilerinden korunmak için 26 ülkenin destek verdiği “uluslararası sığınak planı” oluşturulmuş, bu plana göre SSCB döneminde yapılıp zamanla deforme olan sarkofagusun yenilenmesi 2016 yılında tamamlanmıştır.

 

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler