DOING BUSINESS GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA GÜNEY KAFKASYA ÜLKELERİNDEKİ İŞ YAPMA ORTAMI (2010-2017)

Yazarlar

  • Alper YALÇIN Kafkas Üniversitesi
  • Sevda YALÇIN Kafkas Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2017-V6-03

Anahtar Kelimeler:

Doing Business Göstergeleri- Azerbaycan- Ermenistan- Gürcistan

Özet

Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ortaklığıyla 2003 yılından beri her yıl hazırlanan “İş Yapma Kolaylığı Endeksi” (Doing Business); 190 ülkedeki yerel şirketlerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler için) hızlı ve kolay şekilde iş kurma, işletme ve tasfiye işlemleri ile iş yapmalarını etkileyen bir dizi düzenlemeleri mercek altına almaktadır. İş Yapma Kolaylığı Endeksi ülke ekonomilerini iş yapmak için uygun ortama sahip olma ölçütlerine göre sıralamaktadır.

Bu çalışmayla jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik potansiyelleri ve önemleri her geçen gün artan Güney Kafkasya ülkelerinin, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne (Doing Business) göre iş ve yatırım ortamları karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler