MÜZİĞİN ISINMA YAPAN SPORCULARIN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazarlar

  • Serkan GÜNEŞ Sakarya Üniversitesi
  • Nilgün SAZAK Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2021-V14-03

Anahtar Kelimeler:

Müzik- Spor- Isınma- Sporcu Motivasyonu- Müzik ve Motivasyon

Özet

Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen spor, insanları fiziksel performans ve sağlık açısından geliştiren, yaşam kalitesini arttıran özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan spor, ilk toplumlarda gerek beslenme ve avlanma, gerekse de korunma ve barınma amaçlı da olsa yapılmış ve günümüze kadar birçok değişime uğrayarak bugünkü halini almıştır. Aynı şekilde insan bedenini dinlendiren ve motive eden, hatta geçmişten günümüze birçok hastalığın tedavisinde kullanılan müzik de zaman içerisinde çeşitli değişimlere uğramış ve bugün tamamen sporla iç içe girmiştir. Hatta öyle ki spor, müzikten ayrı olarak düşünülmemektedir. Bununla birlikte bugün spor merkezlerinde ve hemen hemen spor yapılan tüm alanlarda müziğin olduğunu görmekteyiz. İlk bakışta birbirinden farklı alanlar gibi görünen müzik ve spor aslında ortak paydada birleşerek, sporcu motivasyonu üzerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Genel anlamda müzik eşliğinde yapılan spor hareketleri, günümüzde bilinçli müzik seçimleri ile daha farklı bir boyuta geçmiştir. Bugün birçok amatör ve profesyonel sporcu ısınma hareketlerini ve antrenmanlarını yaparken, müzikle motive olmakta ve kendini müziğin ritmine bırakmaktadır. Kullanılan müziğin türü, volümü ve temposu, sporcuların başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Sporcuların hareketli ve dingin bir müzik ile antrenmanlarının farklı aşamalarını yerine getirdikleri çok sık rastlanır olmuştur.

Bu araştırmada gündelik hayatın bir parçası haline gelen müziğin sporcular üzerindeki etkisini görmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Spor Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak Sakarya Spor Lisesi’nde farklı branş, sınıf ve lisanslara sahip olan 110 sporcu belirlenmiştir.

Çalışmada, performans aşamasını içeren süreçte nitel araştırma yöntemlerinden gözlem tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların antrenman esnasında dinletilen Türkçe sözlü ve yabancı sözlü müziklere verdikleri tepkiler gözlemci olan öğretmenlerin nezaretinde gözlem formuna işlenmiştir.

Araştırmanın betimsel tarama modeli olarak devam eden sürecinde katılımcılara, araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilen anket soruları uygulanmıştır.

Araştırmada elde edilen gözlem ve anket verileri alt problemler çerçevesinde yorumlanıp sonuçlandırılmıştır. Bu araştırma, spor yapan bireylerin müzik eşliğinde yaptıkları antrenmanlar esnasında yaşadıkları duygu durum ve motivasyon etkisini görmek açısından önem arz etmektedir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler