GAZİANTEP, ADIYAMAN, KASTAMONU, MALATYA, TRABZON, AYDIN, DİYARBAKIR YÖRESİ ASMA DAVULU

Yazarlar

  • Kerem Cenk YILMAZ Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2021-V14-04

Anahtar Kelimeler:

Asma Davul- Çalgı- Halk Oyunları

Özet

Son yüzyılda teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin, sosyal ve kültürel hayatımızın döngüsünü kontrol altına aldığı görülmektedir. Sosyal ve kültürel bir aktör olan çalgıların, teknolojik gelişmeler ile fabrikasyon üretim sürecine entegre olmaları, çalgı yapımında kullanılan geleneksel hammaddenin temininde üreticilerin teknolojik unsurlardan yararlanarak alternatif üretmeleri, geleneksel çalgıların yapısal özelliklerinde bir takım farklılaşmayı beraberinde getirmektedir. Geleneksel dansımızın ve müziğimizin temel unsuru olan asma davulun geleneksel üretim sürecinin de hammadde temininde yaşanan zorluk, ekonomik koşullar ve seri üretim, üreticileri ve asma davul çalan müzisyenleri farklı arayışlara sürüklemektedir.

Bu çalışmanın amacı, Anadolu coğrafyası içerisinde geleneksel dans ve müziğimize eşlik eden asma davul çalgısının yapısal özelliklerini örnek yöreler üzerinden tespit etmektir. Tespit edilen ögelerin gelecek kuşaklara aktarılarak, yörelerin ses kültürü içerisindeki varlığının muhafaza edilmesi, alan için oldukça önemli bulunmaktadır.

Bu çalışmada, örnek yörelerde yaşayan ve mesleği davul çalmak olan kişiler referans olarak alınmıştır. Yapılan görüşmeler ışığında, asma davulun parçalarının yapısal ve biçimsel özellikleri, geleneksel haliyle ortaya konulacaktır.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler